PLAN NABOŻEŃSTW (z rejestracją)

W parafii St. Franziskus w Berlinie

Prosimy o uwagę:


W naszych kościołach odbywają się nabożeństwa z udziałem wiernych. Uczestnictwo we mszach jest możliwe tylko z zachowaniem zasad dotyczących odległości i higieny
Hygienekonzept Gottesdienste . W przypadku nabożeństw w niedziele i święta obowiązkowa jest także rejestracja.

Poniżej znajduje się plan nabożeństw z możliwośćą rejestracji. Aby dokonać rejestracji proszę kliknąć w link „Anmeldung” obok nabożeństwa, w którym chcą Państwo uczestniczyć. Na nabożeństwa można sie zarejestrować najwyżej z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin rejestracji na msze w weekendy kończy się w każdy piątek o godz. 8:00.

Bardzo prosimy rejestrować się tylko na jedno nabożeństwo w dany weekend. Jeśli dokonają Państwo rejestracji na kilka nabożeństw w tym samym dniu, zabiorą Państwo miejsce, które może być przypisane innym wiernym.

Proszę wpisać każdą osobę indywidualnie z imieniem i nazwiskiem. Jeśli dokonują Państwo rejestracji jako rodzina lub para, proszę podać ten sam adres e-mail dla wszystkich członków rodziny. W ten sposób możemy zapewnić, że będziecie Państwo mogli wspólnie uczestniczyć w nabożeństwie. W takiej sytuacji może sie zdarzyć, że otrzymają Państwo kilka potwierdzeń na ten sam adres e-mail.

Prosimy o poprawne wspisywanie adresu e-mail. W przeciwnym razie nie zostaną Państwo poinformowani o możliwości uczestnictwa w nabożeństwie.

Jeśli nie mają Państwo możliwości rejestracji przez internet (samodzienie, lub z pomocą innej osoby), mogą się Państwo zarejestrować telefonicznie pod numerem 030 - 346 550 246.

Prosimy o punktualne przybycie na Msze święte. Jeśli nie przyjdą Państwo na 5 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, Państwa miejsce może zostać oddane innej osobie.

Zarejestrowali sie Pasństwo na mszę tydzień temu ale ze względu na liczbę osób otrzymali Pańtswo odmowę uczestnictwa we mszy? W takim przypadku podczas następnej rejestracji w rubryce „Besonderheiten” prosimy o wpisanie „Absage am [data odmowy]”. Otrzymają Panstwo wtedy pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca.

Nadal będziemy regularnie transmitować nabożeństwa na żywo z kościoła Maria Gnaden i innych Kościołow naszej parafii.

Transmitowane nabożeństwai są dostępne w archiwum livestream.

Daty wszystkich nabożeństw znajdują na planie poniżej. Serdeczne zapraszamy!


Porządek nabożeństw na najbliższe tygodnie:

 

Skróty:

NP – Proboszcz Norbert PomplunGB – Wikariusz Grzegorz Bajer

 

EH – Proboszcz emertowany Eberhard Heinz

TG – Diakon Thomas Greiner

GD – Wikariusz Giovanni Donadel

 

Powyższe informacje pochodzą bezpośrednio z parafialnego programu zarządzania. Pomimo tego może dojść do krótkoterminowych zmian.

Przepraszamy za podwójny pasek przewijania na tej stronie.