Informacje o nabożeństwach

Drogie Siostry i drodzy Bracia,

po wielu tygodniach przerwy ponownie zaczynamy publicznie odprawiać nabożeństwa w naszych kościołach! Ponieważ nadal ważna i konieczna jest wzajemna ochrona przed zakażeniem, uczestnictwo na razie jest możliwe tylko poprzez rejestrację. W celu zachowania zalecanych bezpiecznych odległości, w nabożeństwach może uczestniczyć tylko ograniczona liczba osób.

Proszę zarejestrować się w tym celu tutaj. Można to zrobić również telefonicznie pod numerem (030) 34 65 50 246, gdzie należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz kościół, dzień i godzinę Mszy Świętej, w której chce się uczestniczyć. Jeśli rejestrują Państwo więcej niż jedną osobę, proszę się upewnić, że podane zostały wszystkie imiona i nazwiska. Ponieważ nadal obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej, proszę się zastanowić, czy nie chcieliby Państwo uczestniczyć we mszy świętej w dzień powszedni zamiast w niedzielę!

Rejestracja na mszę w sobotę wieczorem, na msze niedzielne i na nabożeństwa w kolejne dni powszednie, musi być zakończona najpóźniej w czwartkek o godz. 18:00. Jeżeli liczba zarejestrowanych osób będzie wyższa niż ilość wolnych miejsc w danym kościele, zostanie przeprowadzone losowanie. Osoby, które nie otrzymają miejsca na daną mszę świętą, będą traktowane w sposób uprzywilejowany przy następnej rejestracji. Rodziny i pary będą oczywiście losowane razem, ale będą liczone osobno przy rozdzielaniu miejsc.

W każdym razie poinformujemy wszystkich, którzy mogą wziąć udział w nabożeństwie. Państwa nazwisko, adres i numer telefonu muszą być wpisane na listę, która będzie u nas bezpiecznie przechowywana przez cztery tygodnie i na żądanie urzędu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego może zostać tam przekazana. Podczas okresu czterech tygodni ta lista nie będzie dostępna odobom trzecim, a po upływie tego czasu zostanie zniszczona.

Od 29 czerwca 2020 r. nie jest już wymagana rejestracja na nabożeństwa w dni powszednie. Prosimy tylko o punktualne przybycie na mszę i podanie swoich danych (nazwisko, adres i numer telefonu) służbie porządkowej odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń. Jeśli dokonali Państwo tzw."stałej rejestracji", Państwa imię i nazwisko będzie już na liście i wystarczy, że powiadomią Państwo o tym fakcie służbę porządkową. W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania stałej rezerwacji na msze w dni powszednie. Wówczas Państwa nazwisko będzie pojawiać się na liście co tydzień i nie będzie wymagana nowa rejestracja. Aby tego dokonać, prosimy poinformować o tym służbe porządkową przed mszą lub biuro parafialne.

Prosimy o noszenie ochrony ust i nosa podczas nabożeństw i zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra! W przypadku wystąpienia objawów choroby prosimy o pozostanie w domu! Na razie musimy zrezygnować ze śpiewania i dlatego nie wystawiamy żadnych książek z pieśniami kościelnymi. Kosze na zbiórki pieniężne są ustawiane przy wyjściach - bardzo prosimy o ofiary, zwłaszcza w tych trudnych czasach! Za wszystkie dary serdeczne Bog zapłać!

Na razie Komunię Świętą można przyjmować tylko na rękę i tylko pod postacią chleba. Proszę pamiętać, że podczas udzielania Komunii ryzyko infekcji jest zwiększone, dlatego prosimy unikać za wszelką cenę wszystkiego, co mogłoby zagrozić innym, w tym księdzu!

Z troską i miłością pokonamy te trudne czasy! Módlmy się szczególnie za chorych, umierających i zmarłych, ale także za wszystkich, którzy w inny sposób cierpią z powodu tych okoliczności, a także za wszystkich, którzy odważnie angażują się w pomoc innym!

Niech Zmartwychwstały Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus błogosławi nas wszystkich i wzmacnia nas w Jego służbie!

Proboszcz Norbert Pomplun